Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Save & Change Menu TX-AUDIO for FT-950


Όσοι έχουν το πομποδέκτη FT-950 και τους αρέσει να ασχολούνται με διαμορφώσεις μπορούν με την εφαρμογή αυτήν να φορτώνουν και να αποθηκεύουν ταχύτατα το TX Menu του FT-950 από τον πομποδέκτη στην βάση δεδομένων του προγράμματος και αντίστροφα . Έτσι μπορούμε καθώς εκπέμπουμε να αλλάζουμε ταυτόχρονα τα μενού ώστε ο ανταποκριτής μας να ακούει  τις διαφορές της διαμόρφωσης μας και να επιλέξει την καλύτερη.  


1) Κάνοντας κλικ το κουμπί Start Read αρχίζει το πρόγραμμα να  διαβάζει και να αποθηκεύει από τον πομποδέκτη FT-950 στην βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ,το TX-AUDIO μενού από το 91 έως και το 108. Για να κάνει την λειτουργία αυτή πρέπει ο πίνακας να είναι άδειος , εάν έχει δεδομένα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί delete all για να διαγραφεί η βάση δεδομένων ώστε να είναι έτοιμη η εφαρμογή να διαβάσει και να αποθηκεύσει  το μενού του TX-AUDIO.
2) Κάνοντας κλικ στο κουμπί Stop σταματάει η διαδικασία διαβάσματος και αποθήκευσης.
3) Κάνοντας κλικ στο κουμπί delete all , διαγράφετε το μενού από την βάση δεδομένων ώστε το πρόγραμμα να είναι σε θέση να διαβάσει και να αποθηκεύσει το μενού.
4) Το κουμπί Refresh αναζωογονεί την βάση δεδομένων π.χ. ύστερα από την είσοδο αρχείου excel.
5) Κάνοντας κλικ στο κουμπί Sent Menu η εφαρμογή γράφει τα δεδομένα της βάσης δεδομένων στην μνήμη του πομποδέκτη  FT-950.
6) Κάνοντας κλικ στο κουμπί Export Excel αποθηκεύει η εφαρμογή το μενού σε αρχείο excel , και στην περίπτωση π.χ. έχετε φτιάξει 2 μενού ένα με μπάσα και ένα με περισσότερα πρίμα , μπορείτε να καλέσετε ένα από τα δύο αρχεία excel ώστε όταν θα στείλετε τα δεδομένα στον πομποδέκτη να έχει την μπάσα ή πρίμα διαμόρφωση.
7) Κάνοντας κλικ στο κουμπί Import excel  μπορείτε να καλέστε το αρχείο excel που έχετε αποθηκεύσει κάποια μνήμη audio και αφού διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα  η εφαρμογή θα τοποθετήσει το νέο μενού στον πίνακα και κάνοντας κλικ στο κουμπί sent menu θα γραφεί στην μνήμη του πομποδέκτη FT-950.
8) Κάνοντας κλικ στο κουμπί Input Control , μπορείτε να κάνετε έλεγχο το μενού του πίνακα πριν γράψετε την μνήμη  του πομποδέκτη , γιατί υπάρχει περίπτωση κατά το διάβασμα του μενού από τον πομποδέκτη να συμβεί κάποιο λάθος είτε από αργό υπολογιστή ή να τρέχει παράλληλα κάποια άλλη εφαρμογή που τραβάει πολύ CPU για αυτό το Interval να το έχτε στα 1000ms ή και 1500ms.
9) Κάνοντας κλικ στο κουμπί  Settings Com εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεις της σειριακής πόρτας.

Επιλέξτε την σειριακή πόρτα που έχετε συνδεμένο τον πομποδέκτη FT-950 , τοποθετείστε το ίδιο baudrate που έχει το μενού 26 του πομποδέκτη FT-950 . Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσετε μπορείτε να το κατασκευάσετε ίδιοι είναι πανεύκολο θα αγοράσετε δύο θηλυκά DB9 και ένα καλώδιο με τρία καλώδια  μέσα  θα συνδέσετε το pin 2 του ενός DB9  με το άλλο pin 2 του άλλου DB9 , μετά το pin3 με το pin 3 και το pin 5 με το pin 5.
73 de SV1HAG
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog αυτό είναι αυστηρά τεχνικό ραδιοερασιτεχνικό και είναι δεκτά μόνο σχόλια τεχνικής φύσεως των πειραμάτων ή των κατασκευών που αναρτώνται στο blog . Σχόλια άλλου τύπου διαγράφονται.