Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Software Remote Control Version 1.1.0Νέα έκδοση του προγράμματος Remote Control 1.1.0
Λειτουργίες Προγράμματος

1) Πλαίσιο εισαγωγή συχνότητας .Το πλαίσιο αυτό δέχεται μέχρι 7 χαρακτήρες . Αν θέλετε π.χ. να γυρίσει ο πομποδέκτης στην συχνότητα 14285 εισάγετε τους 5 χαρακτήρες 14285 αν θέλετε να γυρίσει ο πομποδέκτης στην συχνότητα 14285.5 εισάγετε αυτούς τους 7 χαρακτήρες η τελεία ή υποδιαστολή μετράει ως χαρακτήρας.
2) Αφού έχετε εισάγει στο πλαίσιο την συχνότητα κάντε κλικ στο κουμπί Sent Freq ώστε ο πομποδέκτης να γυρίσει στην συχνότητα που έχετε εισαγάγει.
3) Πίνακας αλλαγής mode κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά ο πομποδέκτης τοποθετεί το mode που γράφει το κουμπί που πατήσατε.
4) Κάνοντας κλικ στα κουμπιά γυρίζει αμέσως ο πομποδέκτης στην αρχή της μπάντας που γράφει το κουμπί επάνω.
5) Κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά του band εμφανίζεται ο δρομέας ο οποίος σας μεταφέρει την συχνότητα από την αρχή της μπάντας έως το τέλος της με βήμα 1Khz .
6) Το πλαίσιο αυτό έχει τριπλή σημασία α) Δείχνει την RX συχνότητα VFO A ,β) έχοντας τον δείκτη του ποντικιού σας επάνω στο πλαίσιο RX δίνεται η δυνατότητα στην ρόδα του ποντικιού να αλλάζει την συχνότητα πάνω ή κάτω ανάλογα το πώς στρίβετε την ρόδα με βήμα ανάλογα ποιο έχετε τσεκάρει από τα τσεκ που δείχνει το βέλος 7 και γ) κάνοντας κλικ επάνω στο πλαίσιο η ρόδα του ποντικιού προσθέτει ή αφαιρεί συχνότητες ανάλογα του βήματος που έχετε επιλέξει από την συχνότητα που υπήρχε στο πλαίσιο RX όταν κάνατε αριστερό κλικ επάνω στο πλαίσιο.
7) Τσεκ επιλογής βήματος της ρόδας του ποντικιού.
8) Κάνοντας κλικ βγαίνει το παράθυρο του Omni Rig από όπου θα επιλέξετε τον πομποδέκτη την σειριακή πόρτα το baud rate.
9) Κάνοντας κλικ στην ετικέτα RX που δείχνει το βέλος 9 ο πομποδέκτης αν είχατε επιλέξει να κάνετε εκπομπή split φέρνει τα 2 VFO A & B στην ίδια συχνότητα και μηδενίζει τον δρομέα του split.
10) Το βέλος 10 δείχνει τον δρομέα του split ο οποίος παίρνει προς τα κάτω θετικές τιμές και προς τα επάνω αρνητικές τιμές . Οι θετικές τιμές προστίθενται στην συχνότητα του RX πλαισίου (UP) οι δε αρνητικές αφαιρούνται (DOWN). Αφού έχετε επιλέξει από τον δρομέα την συχνότητα εκπομπής πόσο δηλαδή θα είναι πάνω ή κάτω από την RX συχνότητα κάντε κλικ επάνω στην ετικέτα του TX ώστε ο πομποδέκτης να γυρίσει σε λειτουργία split .
11) Κάνοντας κλικ επάνω του ο πομποδέκτης κάνει PTT (εκπομπή TX ) και εμφανίζεται ένα πράσινο κουμπί TXOFF το οποίο τερματίζει την εκπομπή και γυρίζει ο πομποδέκτης σε λειτουργία RX.
12) Κάνοντας κλικ στη ετικέτα Α ↔ Β κάνετε εναλλαγή των 2 VFO A & B.
13) Κάνοντας κλικ στη ετικέτα Α → Β παίρνει το VFO B την συχνότητα & mode του VFO A.
14) Οι ετικέτες που δείχνει το βέλος 14 δείχνουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του προγράμματος και αν παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα σας αναφέρει τι πρόβλημα υπάρχει και σε τι mode είναι ο πομποδέκτης σας.

Band Plan
1) Κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά του band plan γυρίζει ο πομποδέκτης ταχύτατα στην αρχή του band plan του mode που γράφει το κουμπί και την band της σειράς που ανήκει το κουμπί που έχετε πατήσει.
2) Κάνοντας κλικ στο κουμπί που δείχνει το βέλος 2 μεγαλώνει το παράθυρο του band plan και εμφανίζονται τα πλαίσια αλλαγών του band plan.
3) Πλαίσιο εισαγωγής συχνότητας του band plan.
4) Κάνοντας κλικ στο κουμπί που δείχνει το βέλος 4 αποθηκεύονται οι αλλαγές μας και κλείνει το παράθυρο , με το νέο άνοιγμα του παραθύρου band plan θα εμφανισθούν οι αλλαγές μας.
Την έκδοση Remote Control 1.1.0 μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Εσείς που έχετε εγκαταστήσει την έκδοση Beta δεν χρειάζεται να την απεγκαταστήσετε τρέξτε το setup της 1.1.0 ο οδηγός εγκατάστασης θα σας ρωτήσει ότι στην διαδρομή C:\Program Files\Remote Control υπάρχει ο φάκελος αυτός να εγκαταστήσω το πρόγραμμα σε αυτήν την διαδρομή ΝΑΙ ή ΟΧΙ κάντε κλικ στο ΝΑΙ και όταν θα βγει το παράθυρο για το τσεκ δημιουργίας εικονιδίου συντομίας στην επιφάνεια εργασίας μην το τσεκάρετε.Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή πρώτα το πρόγραμμα Omni Rig το οποίο θα το κατεβάσετε από εδώ .Όσοι έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα CWSkimmer δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Omni Rig γιατί σας το έχει εγκαταστήσει το CWSkimmer.

Ακολουθεί βίντεο με τις νέες λειτουργίες και βελτιώσεις της έκδοσης 1.1.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog αυτό είναι αυστηρά τεχνικό ραδιοερασιτεχνικό και είναι δεκτά μόνο σχόλια τεχνικής φύσεως των πειραμάτων ή των κατασκευών που αναρτώνται στο blog . Σχόλια άλλου τύπου διαγράφονται.