Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Choke balun or Current Balun 1:1

 


Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας  ενός Choke balun ή Current Balun 1:1 με θεωρητική ανάλυση της λειτουργίας του και απόδειξη της θεωρητικής λειτουργίας με πειράματα    με την βοήθεια των οργάνων α) L_Meter(πηνιόμετρο) β) SNA γ) πομποδέκτη 100W δ) dummy load 50Ω με ενσωματωμένο μετρητή ισχύος  , καθώς και τους μαθηματικούς αλγόριθμους  που θα χρειασθείτε για να σχεδιάσετε ένα  Choke balun ή Current Balun 1:1 . 


Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Repair rotary encoder YAESU FT 950

 Στο βίντεο αυτό θα δείτε την τεχνική που χρησιμοποιώ για την επισκευή ενός rotary encoder του YAESU FT-950 βήμα - βήμα . Η τεχνική καθαρισμού ισχύει για όλους τους encoder. 

73!!! de SV1HAGΔευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Γραμμικού Τροφοδοτικού 13,8 V - 25A για ραδιοερασιτεχνική χρήση

Στο παρακάτω  βίντεο γίνεται ανάλυση της λίστας των απαραιτήτων τεχνικών χαρακτηριστικών ενός γραμμικού τροφοδοτικού 13,8V - 25 A

               Τεχνικά χαρακτηριστικά  ενός γραμμικού τροφοδοτικού 13.8V/25A
1)      Προστασία υπέρτασης δικτύου πάνω από 250VAC/50Hz και ασφάλισης εισόδου με ασφάλεια ταχείας καύσης 3 Α.
2)      Φίλτρο εισόδου  για το δίκτυο 6A.
3)      Τα ηλεκτρονικά υλικά να μην έχουν οριακές τιμές (μετασχηματιστής , γέφυρα ανόρθωσης , πυκνωτές, τρανζίστορ , αντιστάσεις).
4)      Μετασχηματιστής  500VA / 17VAC στο δευτερεύων.  
5)      Soft start λόγου ότι ο μετασχηματιστής είναι μεγαλύτερος από 500VA και η συγκεκριμένη χωρητικότητα των πυκνωτών εξομάλυνσης δημιουργεί στιγμιαίο  ρεύμα εισόδου στο πρωτεύων του μετασχηματιστή περίπου 30 Α για χρόνο 2,7mS.
6)      Σταθερή τάση 13,8V στις μπόρνες χωρίς πτώση τάσης όταν τραβάμε αμπέρ .
7)      Προστασία υπέρτασης πάνω από τα 15V.
8)      Προστασία υπερέντασης πάνω από 25 Α.
9)      Σύστημα ψύξης επαρκή (ψήκτρες, FAN)  και προστασία θερμοκρασίας  και απενεργοποίηση του τροφοδοτικού πάνω από τους 75 βαθμούς Κελσίου.
10)  Μηδενικός θόρυβος στην έξοδο του τροφοδοτικού .
11)  Ripple ≤  2 mVpp @ 25A.
12)  AntiRF προστασία.
13)  Προστασία τροφοδοτικού  από ανάστροφα ρεύματα καθώς  και για τα στατικά (και για τα ψηφιακά)  και προστασία από ανάποδη πόλωση ακροδεκτών.
14)  Εμφάνιση τιμών βολτ – αμπέρ – θερμοκρασίας καθώς και ενδείξεις υπέρτασης και υπερέντασης.

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Διαφορές απόδοσης κεραίας λόγου ATU ιστού (coupler) και απλού ATU όταν η σύνθετη αντίσταση της δεν είναι 50Ω και η γραμμή μεταφοράς της είναι ομοαξονικό καλώδιο 50Ω.


Ποια η διαφορά στην απόδοση της κεραίας όταν χρησιμοποιούμε ATU ιστού (Coupler) από ένα απλό ATU ή το ATU του πομποδέκτη και γραμμή μεταφοράς ομοαξονικό καλώδιο 50Ω π.χ. (RG-58 , RG-213 κ.λ.π.) την απάντηση θα την δείτε στο βίντεο de sv1hag 73!!!
Στο σημείο του βίντεο 8:12 λέω ότι 23~25 Watts είναι 1S αυτό είναι λάθος συγνώμη εκ παραδρομής του λόγου μου θα ήταν 1 S αν από τα 25W εκπομπής και πηγαίναμε στα 100W . Από τα 100W σε 75W είναι 1,25dB μείον.


Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Current Shunt resistor Calibration

Ευθυγράμμιση αμπερομέτρου. Πολλές φορές κατά την διάρκεια ζωής ενός πολύμετρου  θα χρειασθεί είτε γιατί αλλάξαμε καλώδια των probe είτε την  ασφάλεια προστασίας ρεύματος στο όργανο να ευθυγραμμίσουμε ξανά το αμπερόμετρο του οργάνου . Στο βίντεο παρουσιάζεται μια μέθοδος ευθυγράμμισης στο σπίτι και όχι σε εξουσιοδοτούμενο εργαστήριο διαβάθμισης οργάνων. 73!!! de SV1HAG

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Πως μετράμε φίλτρα LPF-BPF-HPF με SNA

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε την μέθοδο μέτρησης απόκρισης συχνότητας ενός φίλτρου και συγκεκριμένα LPF ενός πομποδέκτη. Το όργανο που θα κάνει την μέτρηση είναι  ιδιοκατασκευής και  ονομάζεται SNA (Scalar network analyzer). Κατόπιν αφού μετρηθεί η απόκριση συχνότητας  του φίλτρου και βγάλει η εφαρμογή το διάγραμμα Bode , ακολουθεί η μέτρηση παραμέτρου S11 του φίλτρου με γέφυρα επιστροφής απωλειών (RLB ) ιδιοκατασκευής directivity=  -43 dB . Με την μέτρηση S11 βρίσκουμε τον λόγο στάσιμων εισόδου - εξόδου του φίλτρου ο οποίος πρέπει να είναι 1:1 δηλ. 50 Ω  έως το πολύ 1,2:1. 73!!! de SV1HAG

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Πώς να ελέγξετε την καταλληλότητα ενός μετασχηματιστή γραμμικού τροφοδοτικού


Σε αυτό το βίντεο γίνεται ένας έλεγχος καταλληλότητας ενός μετασχηματιστή για την κατασκευή ενός γραμμικού τροφοδοτικού σταθερής τάσης 13,8 V – 25A . Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι α) ηλεκτρονικό φορτίο β) Wattmeter AC γ) παλμογράφος . Ο σωστός μετασχηματιστής  για την κατασκευή  ενός καλού τροφοδοτικού 13,8V-25A πρέπει να είναι σε θέση να μας δώσει στο δευτερεύων κύκλωμα του  VA = 25 Α  επί  την τάση σχεδιασμού χωρίς κυμάτωση στο συγκεκριμένο παράδειγμα του βίντεο είναι τα 17 V άρα VA=25 x 17= 425 και επειδή στις κατασκευές μας πρέπει να δίνουμε ανοχές το δευτερεύων κύκλωμα  πρέπει να είναι VA=500 . Τώρα σύμφωνα με την θεωρία οι καλοί μετασχηματιστές έχουν συνολικές απώλειες σιδήρου και χαλκού 10% αλλά είναι δύσκολο να τους βρείτε συνήθως οι περισσότεροι είναι της τάξεως 25% με άλλα λόγια όταν το πρωτεύων δεχθεί είσοδο 100VA θα δώσει στο δευτερεύων 75VA τα 25 VA θα χαθούν σε μορφή θερμότητας για αυτό όταν παραγγέλνετε σε κάποιο κατάστημα να σας φτιάξει κάποιο μετασχηματιστή θα σας ρωτήσει πόσα VA τον θέλετε για να μην την πατήσετε όπως πάρα πολλοί την έχουν πατήσει γιατί αυτοί εννοούν VA του πρωτεύοντος για να σας φανεί ότι έχουν καλές τιμές θα του πείτε τόσα VA στο δευτερεύων με αυτήν την τάση AC του δευτερευόντως. Τώρα στο βίντεο ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής που δοκιμάζεται όταν δίνει 25 Α  το πρωτεύων δέχεται 620 VA και η κυμάτωση με πυκνωτή εξομάλυνσης 77000 uF  είναι στα 3,2 Vpp ( και έτσι έπρεπε να ήταν σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο DV = 25/0.077 * 100 )με μέγιστη τάση τα 18,4 V και μικρότερη στα 15,2 V όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία . Το να διπλασιάσουμε τον πυκνωτή εξομάλυνσης στα 154000uF για να έχουμε κυμάτωση 1,6Vpp ώστε το κατώτατο όριο να γίνει 18,4-1,6=16,8V δεν είναι η λύση γιατί πρώτον η αύξηση της χωρητικότητας στοιχίζει οικονομικά αλλά θα υπάρχει και επιπλέον καταπόνηση στον μετασχηματιστή και την γέφυρα ανόρθωσης από τα υψηλά ρεύματα της κάθε φόρτησης και εκφόρτωσης του πυκνωτή για να καταλάβετε τι εννοώ δείτε αυτό το βίντεο μου όπου θa δείτε με την βοήθεια του LTspice τα ρεύματα που δημιουργούνται  το βίντεο είναι εδώΑυτό σημαίνει ότι την στιγμή που η κυμάτωση πέρασε το κατώτατο όριο που βάλαμε στον σχεδιασμό τα οποία ήταν τα 17V ό μετασχηματιστής αυτός είναι ακατάλληλος να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοτικό 25 Α . Τώρα μια που γνωρίζουμε ότι τα 25 Α τα έδωσε με 620VA στο πρωτεύων μπορούμε να βρούμε την απόδοση του μετασχηματιστή βρίσκοντας τον μέσο όρο (18,4 + 15,2 ) / 2 = 16,8 V  X 25 A = 420 VA   άρα (420*100) / 620 = 67,7 % πολύ μεγάλη που σημαίνει υπερθέρμανση. Κατόπιν θα δείτε στο βίντεο ότι ρυθμίζοντας κατάλληλα τους κέρσορες του παλμογράφου και με την βοήθεια του ηλεκτρονικού φορτίου αρχίζω να τραβώ σιγά σιγά  αμπέρ μέχρι να φθάσει και να ακουμπήσει η κυμάτωση το όριο των 17V . Και βρέθηκε ότι ήταν τα 16 Α με είσοδο στο πρωτεύων  VA = 414 . Κάνοντας τους υπολογισμούς τα VA του δευτερεύοντος είναι ((18,4 +17 ) / 2 )  * 16 = 283 VA

Άρα η απόδοση είναι (283 Χ 100) / 414 = 68 % και επειδή η AC του δευτερεύοντος ήταν 17 V στην πραγματικότητα είναι ένας μετασχηματιστής 400VA  πρωτεύοντος  με πολύ κακή απόδοση . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή τροφοδοτικού σταθερής τάσης 13,8 V – 15 Α με σχεδιασμό 17V ορίου κυμάτωσης  και έναν ανεμιστήρα στραμμένο επάνω του λόγου κακής απόδοσης 73!  de  sv1hag
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Μέθοδος μέτρησης εξασθένησης του Common Mode Current σε ένα Current Balun 1:1 ή Ugly Balun 1:1


Κατασκευή  ενός Current Balun 1:1 και επίδειξη μιας μεθόδου μέτρησης εξασθένησης του Common mode Current που γίνεται μόνο για τα  Balun 1:1 είτε είναι Current Balun 1:1 είτε είναι Voltage Balun 1:1 και όχι στα Balun μετασχηματισμού σύνθετης αντίστασης. Το βίντεο εξηγεί με λεπτομέρεια νομίζω αρκετή όλο το στάδιο κατασκευής και μέτρησης ενός   Current Balun 1:1 ή ugly balun 1:1 de sv1hag 73!


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Επισκευή της μονάδας ενισχυτή ισχύος και ευθυγράμμιση του FT-450D

Ο πομποδέκτης FT-450D παρουσίασε βλάβη , τα συμπτώματα ήταν ότι δεν έβγαζε σε όλες τις μπάντες την ίδια ισχύ δηλ. είχε πρόβλημα ευθυγράμμισης . Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε βήμα προς βήμα την διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης καθώς και την ευθυγράμμιση του FT-450D. Επίσης καθώς θα παρακολουθήσετε το βίντεο θα προσέξετε ότι αλλάζω μόνο το ελαττωματικό mosfet  και όχι και τα δύο όπως συνήθως κάνουν όλοι στις επισκευές. Το αν είναι σωστό ή λάθος αυτό θα φανεί στον έλεγχο της γραμμικότητας και όπως θα δείτε στο βίντεο του link εδώ ο έλεγχος γραμμικότητας που έγινε μετά την επισκευή πήρε ΑΡΙΣΤΑ .

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Εγκατάσταση crowbar προστασίας υπέρτασης στο τροφοδοτικό GSV3000 - Diamond

Μην τροφοδοτείτε ποτέ τους πομποδέκτες σας με τροφοδοτικά τα οποία δεν έχουν προστασία υπέρτασης . Το 99% των εργοστασιακών γραμμικών τροφοδοτικών  στερούνται της προστασίας υπέρτασης τις μόνες προστασίες που διαθέτουν είναι του ορίου ρεύματος και βραχυκυκλώματος αυτές οι προστασίες δεν είναι ικανές όταν θα συμβεί το μοιραίο π.χ. βραχυκύκλωμα σε κάποιο τρανζίστορ να μην καταστραφεί ο πομποδέκτης σας. Στο βίντεο που ακολουθεί  θα δείτε την εγκατάσταση στο τροφοδοτικό GSV3000-Diamond του crowbar με το ειδικό ολοκληρωμένο MC3423.Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Testing the linearity of SSB transmitters using Two - Tone generator.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζω αναλυτικά πως γίνεται ο έλεγχος γραμμικότητας  ενός πομπού SSB με την μέθοδο των 2 τόνων , καθώς και την μαθηματική ανάλυση της μεθόδου αυτής και την μέτρηση IMD (παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης) προϊόντων 3 τάξης .

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Έλεγχος της ποιότητας ενός τεχνητού φορτίου 50Ω (dummy Load)Αυτό που ελέγχουμε σε ένα τεχνητό φορτίο εκτός της ισχύος που μπορεί να αντέξει είναι να παρουσιάζει την ιδιότητα ενός καθαρού ωμικού φορτίου σε όλο το εύρος συχνοτήτων που θα το χρησιμοποιήσουμε. Και τι εννοώ με τον όρο καθαρό ωμικό φορτίο , όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ένα κύκλωμα διατρέχεται από εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει  αντίσταση (R)  μαζί με την αυτεπαγωγή(L) ή και χωρητικότητα(C)  τα δύο αυτά στοιχεία αυτεπαγωγή και χωρητικότητα τα ονομάζουμε αντίδραση έχουν αντίθετα πρόσημα (-) χωρητικότητα και (+) αυτεπαγωγή και αποτελούν μέρος αυτό που λέμε εμπέδηση  ή σύνθετη αντίσταση η οποία συμβολίζεται με το γράμμα Ζ και ισούται Ζ= R + (±) J  ή Ζ = R + X  όπου R = καθαρή ωμική αντίσταση και J ή X = ολική αντίδραση.
Τον έλεγχο αυτό δηλ. αν το τεχνητό φορτίο μας παρουσιάζει σε όλο το εύρος των συχνοτήτων που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σύνθετη αντίσταση Ζ = 50 Ω   +  0 Ω  μπορούμε να το κάνουμε με δύο όργανα που οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες διαθέτουν αυτά είναι το antenna analyzer και ο παλμογράφος . Όσοι έχετε αξιόπιστο αναλυτή κεραιών τοποθετείται το τεχνητό φορτίο στην είσοδο του αναλυτή και αλλάζοντας την συχνότητα π.χ. από 1,8MHz - 30 MHz παρατηρείτε στην οθόνη του οργάνου να είναι σε όλο το εύρος συχνοτήτων το R = 50 και το X = 0. Δείτε το παρακάτω βίντεο από ένα πρότυπο antenna analyzer  που είχα κατασκευάσει πριν κάποια χρόνια το βίντεο αυτό το είχα ανεβάσει στον λογαριασμό μου στο Facebook. Η άλλη μέθοδος είναι με τον παλμογράφο δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε πως γίνεται.Θα χρειασθούμε για να ελέγξουμε το τεχνητό φορτίο έναν α) παλμογράφο με δύο κανάλια   με εύρος συχνότητας μεγαλύτερο ή ίσο με το εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο

β) μια γεννήτρια συχνοτήτων που να καλύπτει  τις συχνότητες  τους εύρους συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο

γ) μια γέφυρα winston το πιο απλό και αξιόπιστο κύκλωμα αποτελείτε από τρεις αντιστάσεις των 50 Ω και η τέταρτη αντίσταση είναι το τεχνητό φορτίο. Αν τώρα το τεχνητό φορτίο είναι 50 Ω και η διαφορά φάσεως μεταξύ των δύο κόμβων Α & Β ισούται με το μηδέν τότε οι δύο τάσεις στους κόμβους Α & Β θα είναι ίσες και τότε λέμε  ότι η γέφυρα ισορροπεί και ότι το φορτίο είναι ένα καθαρό ωμικό φορτίο των 50Ω και αυτή η παραπάνω σχέση δηλ. ίσες τάσεις στους κόμβους Α & Β και διαφορά φάσεως ίσον 0 αν συμβαίνει σε όλο το εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο π.χ. 0-30MHz τότε έχουμε να κάνουμε με ένα αξιόπιστο τεχνητό φορτίο των 50Ω