Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Choke balun or Current Balun 1:1

 


Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας  ενός Choke balun ή Current Balun 1:1 με θεωρητική ανάλυση της λειτουργίας του και απόδειξη της θεωρητικής λειτουργίας με πειράματα    με την βοήθεια των οργάνων α) L_Meter(πηνιόμετρο) β) SNA γ) πομποδέκτη 100W δ) dummy load 50Ω με ενσωματωμένο μετρητή ισχύος  , καθώς και τους μαθηματικούς αλγόριθμους  που θα χρειασθείτε για να σχεδιάσετε ένα  Choke balun ή Current Balun 1:1 .