Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Έλεγχος της ποιότητας ενός τεχνητού φορτίου 50Ω (dummy Load)Αυτό που ελέγχουμε σε ένα τεχνητό φορτίο εκτός της ισχύος που μπορεί να αντέξει είναι να παρουσιάζει την ιδιότητα ενός καθαρού ωμικού φορτίου σε όλο το εύρος συχνοτήτων που θα το χρησιμοποιήσουμε. Και τι εννοώ με τον όρο καθαρό ωμικό φορτίο , όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ένα κύκλωμα διατρέχεται από εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει  αντίσταση (R)  μαζί με την αυτεπαγωγή(L) ή και χωρητικότητα(C)  τα δύο αυτά στοιχεία αυτεπαγωγή και χωρητικότητα τα ονομάζουμε αντίδραση έχουν αντίθετα πρόσημα (-) χωρητικότητα και (+) αυτεπαγωγή και αποτελούν μέρος αυτό που λέμε εμπέδηση  ή σύνθετη αντίσταση η οποία συμβολίζεται με το γράμμα Ζ και ισούται Ζ= R + (±) J  ή Ζ = R + X  όπου R = καθαρή ωμική αντίσταση και J ή X = ολική αντίδραση.
Τον έλεγχο αυτό δηλ. αν το τεχνητό φορτίο μας παρουσιάζει σε όλο το εύρος των συχνοτήτων που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σύνθετη αντίσταση Ζ = 50 Ω   +  0 Ω  μπορούμε να το κάνουμε με δύο όργανα που οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες διαθέτουν αυτά είναι το antenna analyzer και ο παλμογράφος . Όσοι έχετε αξιόπιστο αναλυτή κεραιών τοποθετείται το τεχνητό φορτίο στην είσοδο του αναλυτή και αλλάζοντας την συχνότητα π.χ. από 1,8MHz - 30 MHz παρατηρείτε στην οθόνη του οργάνου να είναι σε όλο το εύρος συχνοτήτων το R = 50 και το X = 0. Δείτε το παρακάτω βίντεο από ένα πρότυπο antenna analyzer  που είχα κατασκευάσει πριν κάποια χρόνια το βίντεο αυτό το είχα ανεβάσει στον λογαριασμό μου στο Facebook. Η άλλη μέθοδος είναι με τον παλμογράφο δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε πως γίνεται.Θα χρειασθούμε για να ελέγξουμε το τεχνητό φορτίο έναν α) παλμογράφο με δύο κανάλια   με εύρος συχνότητας μεγαλύτερο ή ίσο με το εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο

β) μια γεννήτρια συχνοτήτων που να καλύπτει  τις συχνότητες  τους εύρους συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο

γ) μια γέφυρα winston το πιο απλό και αξιόπιστο κύκλωμα αποτελείτε από τρεις αντιστάσεις των 50 Ω και η τέταρτη αντίσταση είναι το τεχνητό φορτίο. Αν τώρα το τεχνητό φορτίο είναι 50 Ω και η διαφορά φάσεως μεταξύ των δύο κόμβων Α & Β ισούται με το μηδέν τότε οι δύο τάσεις στους κόμβους Α & Β θα είναι ίσες και τότε λέμε  ότι η γέφυρα ισορροπεί και ότι το φορτίο είναι ένα καθαρό ωμικό φορτίο των 50Ω και αυτή η παραπάνω σχέση δηλ. ίσες τάσεις στους κόμβους Α & Β και διαφορά φάσεως ίσον 0 αν συμβαίνει σε όλο το εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνητό φορτίο π.χ. 0-30MHz τότε έχουμε να κάνουμε με ένα αξιόπιστο τεχνητό φορτίο των 50Ω  

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Test LPF using function FFT of oscilloscope

Το βίντεο αυτό σας δείχνει το έλεγχο ενός LPF που κατασκευάσατε ή αγοράσατε με την βοήθεια του ψηφιακού παλμογράφου σε λειτουργία FFT ( ανάλυση Fourier - fast Fourier transform). Πραγματικά όσοι  ραδιοερασιτέχνες διαθέτουν ψηφιακούς παλμογράφους έχουν ένα καλό τρόπο και αξιόπιστο για να ελέγξουν τα LPF τους.

73 de sv1hag