Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Μέθοδος μέτρησης εξασθένησης του Common Mode Current σε ένα Current Balun 1:1 ή Ugly Balun 1:1


Κατασκευή  ενός Current Balun 1:1 και επίδειξη μιας μεθόδου μέτρησης εξασθένησης του Common mode Current που γίνεται μόνο για τα  Balun 1:1 είτε είναι Current Balun 1:1 είτε είναι Voltage Balun 1:1 και όχι στα Balun μετασχηματισμού σύνθετης αντίστασης. Το βίντεο εξηγεί με λεπτομέρεια νομίζω αρκετή όλο το στάδιο κατασκευής και μέτρησης ενός   Current Balun 1:1 ή ugly balun 1:1 de sv1hag 73!