Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Πως μετράμε φίλτρα LPF-BPF-HPF με SNA

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε την μέθοδο μέτρησης απόκρισης συχνότητας ενός φίλτρου και συγκεκριμένα LPF ενός πομποδέκτη. Το όργανο που θα κάνει την μέτρηση είναι  ιδιοκατασκευής και  ονομάζεται SNA (Scalar network analyzer). Κατόπιν αφού μετρηθεί η απόκριση συχνότητας  του φίλτρου και βγάλει η εφαρμογή το διάγραμμα Bode , ακολουθεί η μέτρηση παραμέτρου S11 του φίλτρου με γέφυρα επιστροφής απωλειών (RLB ) ιδιοκατασκευής directivity=  -43 dB . Με την μέτρηση S11 βρίσκουμε τον λόγο στάσιμων εισόδου - εξόδου του φίλτρου ο οποίος πρέπει να είναι 1:1 δηλ. 50 Ω  έως το πολύ 1,2:1. 73!!! de SV1HAG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog αυτό είναι αυστηρά τεχνικό ραδιοερασιτεχνικό και είναι δεκτά μόνο σχόλια τεχνικής φύσεως των πειραμάτων ή των κατασκευών που αναρτώνται στο blog . Σχόλια άλλου τύπου διαγράφονται.