Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Κατασκευή Voltometer με τον ICL7107


Μια εύκολη κατασκευή βολτομέτρου ψηφιακού με led  με το ICL7107 για να το ενσωματώσετε π.χ. στο τροφοδοτικό σας . Οι αντιστάσεις του σχηματικού πρέπει να είναι ανοχής 1%. Η ακρίβεια για 0-200 Volt είναι 0,1 του Volt , αν θέλετε ακρίβεια 0,01 volt πρέπει να αλλάξετε την τιμή της R3 και να βραχυκυκλώσετε το 5 pin του LED DI2 και όχι του  DI3 μέγιστη μετρούμενη τάση 19,99 Volt για ακρίβεια 0,01. Στα σχέδια του PCB λείπει το τροφοδοτικό το οποίο θα τροφοδοτήσει με τάση την πλακέτα , θα αγοράσετε ένα μετασχηματιστή 9 βολτ 1A , η τάση των 5 βολτ θα την πάρετε από τον LM7805 ο οποίος θα τροφοδοτήσει  και τον μετατροπέα αρνητικής τάσης ICL7660  ώστε να έχετε και τα -5 βολτ που χρειάζονται για να δουλέψει το ICL7107.
Οι φωτογραφίες του pcb είναι 1:1
PCB πλακέτας

PCB LED

73 de sv1hag