Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Αποκωδικοποίηση του mode PSK31 από το πρόγραμμα GR PSK σε λειτουργία λήψης SDR και οι δυνατότητες του SDR σε συνεργασία του προγράμματος PowerSDR

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τις δυνατότητες του SDR στην πράξη και θα κατανοήσετε πολύ καλά ποιές επιτέλους είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας SDR και πως ένας παλαιός σας πομποδέκτης ή μία ιδιοκατασκευή σας SDR πομποδέκτη μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικά ενός πανάκριβου πομποδέκτη.