Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Current Shunt resistor Calibration

Ευθυγράμμιση αμπερομέτρου. Πολλές φορές κατά την διάρκεια ζωής ενός πολύμετρου  θα χρειασθεί είτε γιατί αλλάξαμε καλώδια των probe είτε την  ασφάλεια προστασίας ρεύματος στο όργανο να ευθυγραμμίσουμε ξανά το αμπερόμετρο του οργάνου . Στο βίντεο παρουσιάζεται μια μέθοδος ευθυγράμμισης στο σπίτι και όχι σε εξουσιοδοτούμενο εργαστήριο διαβάθμισης οργάνων. 73!!! de SV1HAG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog αυτό είναι αυστηρά τεχνικό ραδιοερασιτεχνικό και είναι δεκτά μόνο σχόλια τεχνικής φύσεως των πειραμάτων ή των κατασκευών που αναρτώνται στο blog . Σχόλια άλλου τύπου διαγράφονται.