Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Thermometer 2 Sensors DS18B20 & PIC16F876A
Το project αυτό είναι ένα θερμόμετρο με 2 αισθητήρες τους DS18B20 ακρίβειας 0,1 βαθμού Κελσίου. Ο μικροελεγκτής που χρησιμοποίησα είναι ο PIC16F876A , τον έχω προγραμματίσει να διαβάζει τους δύο αισθητήρες και να εμφανίζει τα δεδομένα τους σε LCD 2 X16 οθόνη καθώς και να στέλνει μέσου σειριακής πόρτας τα δεδομένα των αισθητήρων. Εκεί στον υπολογιστή μία εφαρμογή που έχω φτιάξει εμφανίζει τα δεδομένα των δύο αισθητήρων και εάν επιλέξουμε την δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων που έχει η εφαρμογή , καταγράφονται οι θερμοκρασίες κατά ημερομηνία και ώρα ανά δευτερόλεπτο. Ο PIC16F876A εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες εκτελεί ακόμα μια ,  ανάβει 10 led , ένα για κάθε 10 βαθμούς Κελσίου.

Φωτογραφία 1 Project DS18B20 using PIC16F876A 


Φωτογραφία 2 Σχηματικό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog αυτό είναι αυστηρά τεχνικό ραδιοερασιτεχνικό και είναι δεκτά μόνο σχόλια τεχνικής φύσεως των πειραμάτων ή των κατασκευών που αναρτώνται στο blog . Σχόλια άλλου τύπου διαγράφονται.